WIDEO

POChP

Na jakie elementy należy zwrócić uwagę zbierając wywiad w kierunku zaostrzeń POChP?

2:52 min
Dodaj do ulubionych
Udostępnij

Zaostrzenia to najważniejsze zdarzenia medyczne w POChP. Istnieje jednak olbrzymi problem niezgłaszania zaostrzeń przez pacjentów. Dr Małgorzata Farnik opowiada o tym, na co zwrócić uwagę, rozmawiając z pacjentem o zaostrzeniu POChP, a także o korzyściach z przygotowania planu postępowania dla pacjenta.

Czytaj więcej
POChP

Siła dowodów w badaniach leków złożonych w POChP

W leczeniu POChP stosuje się różne kombinacje leków wziewnych, w tym terapię podwójną LABA/LAMA czy potrójną wGKS/LABA/LAMA. Prof. Adam Barczyk opowiada o jakości i mocy badań klinicznych różnych grup leków, ze szczególnym uwzględnieniem silnych dowodów na skuteczność terapii potrójnej.

POChP

Naturalna historia zaostrzeń POChP

Wokół zaostrzeń POChP narosło wiele mitów. Jak często występują? Które zaostrzenia mają znaczenie kliniczne? Jakie czynniki są związane z ich występowaniem? Odpowiedź na te pytania przedstawia prof. Ewa Jassem.


POChP
2:52 min

Na jakie elementy należy zwrócić uwagę zbierając wywiad w kierunku zaostrzeń POChP?

Zaostrzenia to najważniejsze zdarzenia medyczne w POChP. Istnieje jednak olbrzymi problem niezgłaszania zaostrzeń przez pacjentów. Dr Małgorzata Farnik opowiada o tym, na co zwrócić uwagę, rozmawiając z pacjentem o zaostrzeniu POChP, a także o korzyściach z przygotowania planu postępowania dla pacjenta.

POChP
22:34 min

Siła dowodów w badaniach leków złożonych w POChP

W leczeniu POChP stosuje się różne kombinacje leków wziewnych, w tym terapię podwójną LABA/LAMA czy potrójną wGKS/LABA/LAMA. Prof. Adam Barczyk opowiada o jakości i mocy badań klinicznych różnych grup leków, ze szczególnym uwzględnieniem silnych dowodów na skuteczność terapii potrójnej.

POChP
13:30 min

Naturalna historia zaostrzeń POChP

Wokół zaostrzeń POChP narosło wiele mitów. Jak często występują? Które zaostrzenia mają znaczenie kliniczne? Jakie czynniki są związane z ich występowaniem? Odpowiedź na te pytania przedstawia prof. Ewa Jassem.

POChP
16:39 min

Zaostrzenia POChP: perspektywa kardiologa

Konsekwencje zaostrzeń POChP wykraczają daleko poza układ oddechowy. Zobacz komentarz kardiologa i nefrologa prof. Piotra Rozentryta i dowiedz się więcej.

POChP
5:6 min

Dlaczego prewencja zaostrzeń POChP nadal nie jest optymalna?

Nawet pojedyncze umiarkowane zaostrzenie POChP może mieć istotny wpływ na życie chorego. Zobacz webinar z udziałem profesora Johna Hursta i dowiedz się więcej.

POChP
1:45 min

Obraz zaostrzenia - historia Stephanie

Zaostrzenie to najważniejsze zdarzenie medyczne w POChP, będące również znaczącym ciężarem emocjonalnym dla pacjenta. W poniższym filmie usłyszą Państwo, jakie przeżycia mogą wiązać się z umiarkowanym zaostrzeniem POChP.

POChP
2:6 min

Obraz zaostrzenia POChP - historia Colina

Zaostrzenie to najważniejsze zdarzenie medyczne w POChP, będące również znaczącym ciężarem emocjonalnym dla pacjenta. W poniższym filmie usłyszą Państwo, jakie przeżycia mogą wiązać się z umiarkowanym zaostrzeniem POChP.

POChP
3:7 min

Niedoraportowanie zaostrzeń POChP - jaka jest skala tego zjawiska

Nawet ponad 70% pacjentów może doświadczyć umiarkowanego lub ciężkiego zaostrzenia POChP w okresie 3-letniej obserwacji. Jednocześnie, występuje olbrzymi problem z niezgłaszaniem przez pacjentów zaostrzeń lekarzowi. O skali tego zjawiska opowiada prof. Adam Barczyk.

POChP
2:33 min

Jaki jest wpływ pojedynczego zaostrzenia POChP na objawy i czynność płuc

Nawet pojedyncze zaostrzenie POChP może mieć znaczący wpływ nie tylko na przyspieszenie progresji choroby, ale także na pogorszenie czynności płuc i nasilenie objawów. Wpływ zaostrzeń POChP na funkcję płuc i duszność opisuje prof. Adam Barczyk.

POChP
7:42 min

Jakie są kluczowe elementy wywiadu z pacjentem chorym na POChP?

Istnieje olbrzymi problem niezrozumienia przez chorych terminu „zaostrzenie POChP”, a także niezgłaszania tych zdarzeń przez pacjentów. Dr Aleksander Kania zaznacza, na które sytuacje, objawy i aspekty stosowania leków zwrócić uwagę, zbierając wywiad w kierunku przebytych zaostrzeń POChP.

POChP
2:30 min

Duszność w POChP i nie tylko

Duszność to jeden z głównych objawów POChP, ale jest także objawem niespecyficznym i może być związana z wieloma procesami patofizjologicznymi. O różnych aspektach duszności opowiada prof. Piotr Rozentryt.

POChP
5:43 min

Czy należy bać się wziewnych wGKS?

Mimo że POChP to choroba o podłożu zapalnym, decyzja o włączeniu do leczenia wziewnych glikokortykosteroidów wiąże się czasem z obawami. Czy są one uzasadnione? Jaki jest stosunek korzyści do ryzyka? Co na ten temat jest zapisane w raporcie GOLD? Na powyższe pytania odpowiada prof. Adam Białas.

POChP
2:20 min

Jaka jest aktualna definicja zaostrzenia POChP?

Zaostrzenie to najważniejsze zdarzenie w POChP – zarówno pod względem przyspieszania progresji choroby, jak i zwiększonego ryzyka zawału serca, udaru i zgonu. Dr Aleksander Kania wyjaśnia definicję i znaczenie rozpoznania zaostrzenia POChP.

POChP
4:32 min

Rola współpracy w diagnostyce i terapii POChP

Dla odpowiednio szybkiej diagnostyki i bieżącego prowadzenia pacjenta z POChP ważna jest współpraca lekarzy POZ i pulmonologów w AOS i oddziałach szpitalnych. O tym, jak powinna wyglądać współpraca w opiece nad chorym na POChP dyskutują prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, prof. Robert Mróz i dr Rafał Dobek.

POChP
1:46 min

Kryteria hospitalizacji zaostrzenia POChP

Zaostrzenie POChP może w zależności od stopnia ciężkości wymagać wizyty na SOR lub hospitalizacji. Jak w praktyce podjąć decyzję o hospitalizacji chorego na POChP? Na które parametry i sytuacje zwrócić uwagę? O kryteriach hospitalizacji zaostrzeń POChP mówi prof. Sebastian Majewski.

POChP
3:54 min

Diagnostyka różnicowa zaostrzeń POChP

Objawy występujące w trakcie zaostrzenia POChP mogą mieć także inne przyczyny, dlatego ważna jest odpowiednia diagnostyka różnicowa zaostrzeń. Jakie inne incydenty można podejrzewać? Które badania warto wykonać? Na te pytania odpowiada prof. Sebastian Majewski.

POChP
3:52 min

Czym jest zaostrzenie POChP

Zaostrzenie to najważniejsze zdarzenie medyczne w POChP – zarówno pod względem przyspieszania progresji choroby, jak i zwiększonego ryzyka zawału serca, udaru i zgonu. Prof. Sebastian Majewski wyjaśnia definicję i klasyfikację stopnia ciężkości zaostrzeń POChP.

POChP
6:27 min

Antybiotyki w zaostrzeniu POChP

W leczeniu umiarkowanych lub ciężkich zaostrzeń POChP kluczową rolę odgrywają glikokortykosteroidy systemowe i antybiotyki. Jaka część zaostrzeń ma podłoże bakteryjne? U których pacjentów włączyć antybiotyk? Jaki lek wybrać? Na te pytania odpowiada prof. Krzysztof Kuziemski.

POChP
4:1 min

Glikokortykosteroidy systemowe w zaostrzeniu POChP

W leczeniu umiarkowanych lub ciężkich zaostrzeń POChP kluczową rolę odgrywają antybiotyki i glikokortykosteroidy systemowe. Którzy pacjenci mogą odnieść korzyść z zastosowania steroidów? Jak je prawidłowo dawkować? Praktyczne aspekty stosowania glikokortykosteroidów systemowych w zaostrzeniu POChP tłumaczy prof. Adam Barczyk.

POChP
4:16 min

Jakie są aktualne zalecenia odnośnie terapii inhalacyjnej w POChP?

Skuteczność aerozoloterapii zależy od szeregu czynników, w tym od indywidualnego doboru inhalatora, edukacji i kontroli techniki inhalacji oraz stosowania preparatów złożonych. Prof. Adam Białas wyjaśnia, jak osiągnąć efektywną terapię lekami wziewnymi.