WIDEO


POChP
22:34 min

Siła dowodów w badaniach leków złożonych w POChP

POChP
17:52 min

Badania opisujące skuteczność i bezpieczeństwo połączenia BUD/GLY/FORM

POChP
12:59 min

Zaostrzenia, predyktory zaostrzeń

Kluczowym elementem, który należy wziąć pod uwagę przy optymalizacji terapii chorego na POChP jest jego historia zaostrzeń. Czy zawsze mamy wystarczającą wiedzę dotyczącą przebiegu choroby? Na jakie czynniki szczególnie warto zwrócić uwagę przy optymalizacji terapii i szacowaniu ryzyka przyszłych zaostrzeń POChP? Na te pytania odpowiada dr n. med Andrzej Obojski.

POChP
12:17 min

Jak zachowuje się pacjent w trakcie zaostrzenia POChP?

Pacjenci, u których leczenie zaostrzenia POChP zostanie wdrożone wcześniej, mają lepsze rokowanie, w tym szybsze ustąpienie objawów i mniejsze ryzyko kolejnych wizyt na SOR i hospitalizacji. Jednak wielu pacjentów zwleka z szukaniem pomocy lub nie zgłasza nasilających się objawów swojemu lekarzowi. Jakie czynniki są związane z opóźnianiem szukania pomocy w przypadku zaostrzenia POChP? Na pytanie odpowiada dr n. med Juliusz Bokiej.

POChP
13:30 min

Naturalna historia zaostrzeń POChP

Wokół zaostrzeń POChP narosło wiele mitów. Jak często występują? Które zaostrzenia mają znaczenie kliniczne? Jakie czynniki są związane z ich występowaniem? Odpowiedź na te pytania przedstawia prof. Ewa Jassem.

POChP
16:39 min

Zaostrzenia POChP: perspektywa kardiologa

Konsekwencje zaostrzeń POChP wykraczają daleko poza układ oddechowy. Zobacz komentarz kardiologa i nefrologa prof. Piotra Rozentryta i dowiedz się więcej.

POChP
5:6 min

Dlaczego prewencja zaostrzeń POChP nadal nie jest optymalna?

Nawet pojedyncze umiarkowane zaostrzenie POChP może mieć istotny wpływ na życie chorego. Zobacz webinar z udziałem profesora Johna Hursta i dowiedz się więcej.

POChP
1:45 min

Obraz zaostrzenia POChP - historia Stephanie

POChP
2:6 min

Obraz zaostrzenia POChP - historia Colina

POChP
3:7 min

Niedoraportowanie zaostrzeń POChP - jaka jest skala tego zjawiska

POChP
2:33 min

Jaki jest wpływ pojedynczego zaostrzenia POChP na objawy i czynność płuc

POChP
5:11 min

Zarządzanie w POChP - wywiad i diagnostyka różnicowa

POChP
1:43 min

Konsekwencje zaostrzeń POChP w liczbach

POChP
2:52 min

Na co warto zwrócić uwagę w komunikacji z chorym na POChP?

POChP
3:8 min

Jakie są konsekwencje zaostrzeń POChP?

POChP
3:26 min

Jaka jest skala niezłoszonych zaostrzeń POChP?

POChP
3:46 min

Dlaczego pacjenci nie zgłaszają zaostrzeń POChP?

POChP
4:29 min

Znaczenie zaostrzeń POChP

POChP
3:31 min

Klasyfikacja zaostrzeń POChP