Wzmacnianie pokarmu kobiecego w celu uzyskania wymaganego wzrostu u wcześniaków

Dr n. med. Piotr Korbal, pediatra i neonatolog, kierownik Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy przedstawia cykl artykułów na temat korzyści i ograniczeń wprowadzenia karmienia wcześniaków wcześniej i w większej ilości. Tematy były prezentowane na konferencji Hot Topics in Neonatology.

Opracowano na podstawie prezentacji, którą przedstawił dr hab. n. med. Niels Rochow, neonatolog z Norymbergi.

Mleko kobiece a karmienie wcześniaków

Mleko kobiece jest jednoznacznie najlepszym pokarmem dla dziecka, jednak dla wcześniaka jest ono zbyt ubogim źródłem białka i cechuje je zbyt mały stosunek białka do dostarczanej energii. Ważnym zagadnieniem przy żywieniu wcześniaków są duże wahania w składzie mleka pomiędzy matkami. Stężenie białka może wahać się do 0,3 g/100ml do 2,5 g/100 ml. Autor prezentacji potwierdza, że czynnikiem limitującym wzrost u wcześniaków jest przede wszystkim zbyt mała podaż białka. Należy jednak zaznaczyć, że przy niskiej podaży energii wystarczająca podaż białka nie stworzy dodatniego bilansu białkowego, a przy wysokiej podaży białek z towarzyszącym niedoborem energii dojdzie do wzmożonej utylizacji białek, wzrostu stężenia mocznika, odwodnienia, wzrostu osmolarności i przyspieszonej glukoneogenezy.
Podsumowując należy potwierdzić, że mleko kobiece jest niewystarczającym źródłem białka dla wcześniaka i konieczne jest zastosowanie tzw. wzmacniaczy mleka z piersi.

Wzmacniacze mleka z piersi

Zastosowanie standardowych wzmacniaczy zwiększa ilość dostarczanego białka, ale z uwagi na duże wahania w składzie mleka kobiecego często nie jest to ilość optymalna. Z tego powodu pojawiły się badania stosujące indywidualne wzmacnianie pokarmu, w zależności od potrzeb danego dziecka. Proces ten składa się z 3 etapów: badanie składu mleka kobiecego, dodanie do mleka wzmacniacza oraz indywidualne dodanie białka, tłuszczu i węglowodanów w celu uzyskania optymalnego składu mieszanki. Autor tej prezentacji stosuje pomiar składu mleka 3 razy w tygodniu, ale jeżeli to możliwe sugeruje, że codzienne pomiary są optymalne.
Indywidualne wzmacnianie powoduje nie tylko lepszy wzrost, ale również sprzyja wynikom osiąganym przez dzieci, u których w wieku 2 lat zastosowano je w badaniach (według skali Bayley).

Podsumowanie

Wnioski z wykładu, dotyczące korzyści wynikających z zastosowania indywidualnego wzmacniania pokarmu dla wcześniaków, na podstawie doświadczeń własnych autora:

  1. Indywidualne wzmacnianie pokarmu dla wcześniaków może być zastosowane w przypadku mleka kobiecego dla własnego dziecka, jak również mleka z Banku Mleka.
  2. Monitorowanie żywienia i wzrostu dziecka staje się rutynowym postępowaniem w opiece nad wcześniakiem.
  3. Dzieci są bardziej stabilne.
  4. Występuje mniej powikłań takich jak NEC i zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej.
  5. Skraca się pobyt wcześniaków w szpitalu.
  6. Obserwuje się lepszy rozwój neuromotoryczny.
SYNA/22/04/08_npr