WNIOSEK o kwalifikację do programu profilaktyki przeciw wirusowi RS

Do programu kwalifikowani są pacjenci, którzy w momencie rozpoczęcia immunizacji nie ukończyli drugiego roku życia, z hemodynamicznie istotną wadą serca z1:

  • jawną niewydolnością serca, utrzymującą się pomimo leczenia farmakologicznego

lub

  • umiarkowanym lub ciężkim wtórnym nadciśnieniem płucnym

lub

  • siniczymi wadami serca, z przezskórnym utlenowaniem krwi tętniczej utrzymującej się <90%

 

 

1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2023 r.

Pobierz wniosek
PL-15054