Obraz zaostrzenia - historia Stephanie

PL-16838, RESP/21/11/12_npr