Ryzyko sercowo-płucne

Jakie są konsekwencje zaostrzeń POChP?

PL-17352