Ryzyko sercowo-płucne

Dlaczego prewencja zaostrzeń POChP nadal nie jest optymalna?

PL-16832, TRIX/22/03/04_npr