Aplikacja "Moje POChP"

Aplikacja Moje POChP

Android: https://qr.short.az/MojePOChPAZimmunologiaandroid

iOS: https://qr.short.az/MojePOChPAZimmunoloiaIOS

Pierwsza polska aplikacja, dedykowana ułatwieniu komunikacji chorego na POChP z lekarzem, działająca na zasadzie elektronicznego dzienniczka objawów.

Celem aplikacji Moje POChP jest ułatwienie komunikacji pomiędzy pacjentem i lekarzem, pozwalając na efektywniejsze udokumentowanie przez chorego historii objawów, zwiększając w konsekwencji szansę na identyfikację ewentualnych zaostrzeń. Główne działanie aplikacji polega na odpowiedzi na 6 krótkich pytań raz na tydzień. Dotyczą one m. in. nasilenia objawów, wizyt u lekarza i przyjmowania dodatkowych leków. Automatycznie generowany raport pozwala na efektywniejszą identyfikację przebytych zaostrzeń. Aplikacja pełni także funkcje edukacyjne – w miarę regularnego wypełniania dzienniczka pacjent stopniowo uczy się, na które objawy czy sytuacje powinien zwracać uwagę.

Pobierz z Google Play:

Pobierz z App Store:

Pobierz prezentację
PL-17393