Szczepienie przeciw grypie i szczepienie przeciw COVID-19 – jak je pogodzić?

Eksperci w Polsce rekomendują jednoczesne szczepienie przeciw grypie i przeciw COVID-19 w trakcie jednej wizyty. Szczepienie przeciw grypie może być zrealizowane z pierwszą i kolejnymi dawkami szczepionki przeciw COVID-19. Zalecenia wynikają z niewystarczającej ilości szczepień przeciw COVID-19 i przeciw grypie wśród Polaków 1.

Public Health England nie rekomenduje żadnego konkretnego odstępu czasowego, w którym należy podawać szczepionkę przeciw COVID-19 z innymi szczepieniami,  a w tym przeciw grypie. Dozwolone jest zatem nawet jednoczesne podawanie szczepionki przeciw COVID-19 z inną szczepionką inaktywowaną lub żywą, w tym przeciw grypie 2. W takim przypadku domięśniowe podanie preparatu powinno odbyć się w różnych miejscach, najlepiej na różnych kończynach 3. Więcej korzyści przynieść ma zapewnienie ciągłości ochrony przed zakażeniem i brak obaw, że pacjent nie wróci na kolejną wizytę 2.

Wyjątek stanowi szczepienie przeciw wirusowi ospy wietrznej i półpaśca, gdzie odstęp między szczepieniem przeciw COVID-19 powinien wynosić co najmniej 7 dni. Reakcja zapalna indukowana przez szczepienie przeciw COVID-19 może zakłócać prawidłową odpowiedź organizmu na żywego wirusa ze szczepionki przeciw półpaścowi w populacji osób starszych. Istnieje także ryzyko wystąpienia większej liczby działań niepożądanych 2.

W przypadku podania dwóch różnych szczepionek w niewielkim odstępie czasu, istnieje ryzyko częstszego występowania łagodnych lub umiarkowanych działań niepożądanych, o których należy poinformować pacjenta 2.

Pełne rekomendacje Zespołu Ekspertów dotyczące jednoczesnego stosowania szczepionek przeciw grypie i COVID-19 można znaleźć na stronie OPZG https://opzg.pl/

1. Rekomendacje Zespołu Ekspertów dotyczące jednoczesnego stosowania szczepionek przeciw grypie i COVID-19, z dnia 12.10.2021, https://opzg.pl/rekomendacje-zespolu-ekspertow-dotyczace-jednoczesnego-stosowania-szczepionek-przeciw-grypie-i-covid-19/
2. The Green Book, chapter 14a COVID-19, z dnia 24.09.2021 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1018444/Greenbook_chapter_14a_16Sept21.pdf
3. The Green Book, chapter 19 Influenza, z dnia 24.09.2021 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/931139/Green_book_chapter_19_influenza_V7_OCT_2020.pdf

FLUE/21/11/15_npr