Czym jest zespół hipereozynofilowy (HES)?

Zespół hipereozynofilowy (HES) jest rzadką chorobą, definiowaną jako przetrwała hipereozynofilia (>1500 komórek na mikrolitr) ze współistnieniem nacieków eozynofilowych powodujących uszkodzenie i zaburzenie pracy narządów.1,2

Rola immunologicznej dysfunkcji eozynofilów w zespole hipereozynofilowym

Zaburzenia mechanizmów biologicznych zaangażowanych w rekrutację i aktywację eozynofilów mogą prowadzić do uszkodzenia narządów.2

Kliniczne powikłania zespołu hipereozynofilowego (HES)

Zespół hipereozynofilowy może objawiać się uszkodzeniem tkanek lub rozległym uszkodzeniem narządów, co prowadzi do różnorodnych objawów. Pogorszenie objawów klinicznych lub zaostrzenie choroby może wystąpić zarówno po zaprzestaniu leczenia, jak i w jego trakcie. 3

FIRMA ASTRAZENECA PROWADZI BADANIA NAD ROLĄ IMMUNOLOGICZNEJ DYSFUNKCJI EOZYNOFILÓW W ZESPOLE HIPEREOZYNOFILOWYM.

Bibliografia:
1. Gotlib J. World Health Organization-defined eosinophilic disorders: 2017 update on diagnosis, risk stratification, and management. Am J Hematol. 20I7;92(11):1243-1259.
2. Cogan E. Roufosse F. Clinical management of the hypereosinophilic syndromes. Expert Rev. Hematol. 2012;5(3):275-290.3. Kahn JE, Groh M, Lefevre G. (A critical appraisal of) classification of hypereosinophilic disorders. Front Med (Lausanne). 2017;4:216.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej są dostarczane przez firmę AstraZeneca wyłącznie w celach edukacyjnych i są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia.