Czym jest Immunologiczna Dysfunkcja Eozynofilów?

Immunologiczną Dysfunkcję Eozynofilów (eosinophilic immune dysfunction, EID) można scharakteryzować jako zaburzenia mechanizmów biologicznych związanych z rekrutacjąaktywacją eozynofilów w patomechanizmach chorób.1

Eozynofile są kluczowymi komórkami efektorowymi2

Aktywowane eozynofile mogą przyczyniać się do patologii choroby poprzez kilka mechanizmów i odgrywać kluczową rolę w samonapędzającym się cyklu uszkodzeń zapalnych w wielu chorobach.1-4

Cykl zapalenia eozynofilowego1,5-8

Bibliografia:
1
. Ramirez GA, Yacoub MR, Ripa M, at al. Eosinophils from physiology to disease: a comprehensive review. Biomed Res Int. 2018;9095275.
2. Rothenberg ME, Hogan SP. The eosinophil. Annu Rev Immunol. 2006;24:147-174.
3. Rosenberg HF, Dyer KD, Foster PS. Eosinophils: changing perspectives in health and disease. Nat Rev Immunol. 2013;13(1):9-22.
4. Rosenberg HF, Dyer KD, Foster PS. Supplementary Appendix to: Eosinophils: changing perspectives in health and disease. Nat Rev Immunol. 2013;13(1):9-22.
5. Walford HH, Doherty TA. Diagnosis and management of eosinophilic asthma: a US perspective. J Asthma Allergy. 2014;7:53-66.
6. Carr TF, Berdnikovs S, Simon HU, Bochner BS, Rosenwasser LJ. Eosinophilic bioactivities in severe asthma. World Allergy OrgJ. 2016;9:21.
7. Arber DA, Orazi A, Hasserjian R, et al. The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. Blood. 2016;127(20): 2931-2405
8. Diny NL, Rose NR, Čiháková D. Eosinopihls in autoimmune diseases. Front Immunol. 2017;8:484.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej są dostarczane przez firmę astrazeneca wyłącznie w celach edukacyjnych i są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia.