Co wiemy na temat skuteczności benralizumabu w ciężkiej astmie eozynofilowej?- Dane z badań klinicznych i rzeczywistej praktyki lekarskiej

Leczenie ciężkiej astmy od momentu wprowadzenia leków biologicznych stało się bardziej celowane z uwzględnieniem określonego fenotypu choroby. Jednym z najczęściej występujących fenotypów ciężkiej astmy jest fenotyp eozynofilowy. Leki biologiczne rekomendowane w tym fenotypie to przeciwciała skierowane przeciwko IL5 (mepolizumab, reslizumab) oraz receptorowi dla IL5 (benralizumab)1,2. W przypadku terapii benralizumabem mamy do czynienia z niemal całkowitą deplecją eozynofilów w surowicy krwi już w 1. dobie od podania leku3. Poniższy artykuł podsumowuje skuteczność benralizumabu potwierdzoną badaniami klinicznymi oraz badaniami z rzeczywistej praktyki lekarskiej. Więcej na temat bezpieczeństwa leków anty-eozynofilowych przeczytasz w artykule ,,Czy leki antyeozynofilowe są bezpieczne w terapii ciężkiej astmy?”

Mechanizm działania benralizumabu.

Benralizumab wiąże się z receptorem IL-5Rα na powierzchni eozynofila i tworzy synapsę immunologiczną pomiędzy eozynofilem i komórką NK (natural killer) aktywując w ten sposób apoptozę eozynofila w mechanizmie ADCC (cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał)4. Prowadzi to do niemal natychmiastowej deplecji eozynofilów już w pierwszych 24 godzinach od podania5. Więcej na temat mechanizmu działania benralizumabu można znaleźć tutaj.

Skuteczność kliczniczna benralizumabu

Dzięki unikalnemu mechanizmowi działania efekty podania benralizumabu są widoczne znacznie szybciej niż w przypadku innych leków biologicznych. Już po 1. dobie od podania leku obserwowano poprawę wartości porannego PEF7, a redukcję zużycia leków doraźnych już po 3.dobie 8 Więcej informacji na ten temat znajdziesz w wykładzie tutaj.

Co ważniejsze, efekty długoterminowe działania benralizumabu w zakresie redukcji zaostrzeń, poprawy kontroli astmy i jakości życia oraz wartości spirometrycznych chorych utrzymywały się w czasie (link do nagrania). Dużym osiągnieciem zastosowanej terapii jest możliwość odstawienia doustnych sterydów u 62%.9 Mimo rezygnacji z doustnej sterydoterapii chorzy odczuwali poprawę kontroli astmy oraz jakości życia, a 74% spośród nich nie miało zaostrzeń. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Podobne wyniki w zakresie redukcji zaostrzeń oraz dawek doustnych sterydów, poprawy jakości życia, kontroli astmy, ale także wartości spirometrycznych, przyniosły wyniki badań z udziałem chorych leczonych benralizumabem w warunkach rzeczywistej praktyki lekarskiej10. Wyniki badania real-life z Włoch znajdziesz tutaj.

Dużym udogodnieniem w stosowaniu benralizumabu, zwłaszcza w warunkach utrudnionego dostępu do jednostek opieki medycznej w czasie pandemii, stała się możliwość stosowanie tej terapii w warunkach domowych, na co od 1.11.2020 roku pozwalają zapisy programu leczenia ciężkiej astmy B4411.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Profil bezpieczeństwa benralizumabu jest zbliżony do placebo.

Artykuł na temat bezpieczeństwa terapii benralizumabem znajdziesz tutaj.

1. Tan LD, Tratt JM, Godor D, et al. J Asthma Allergy. 2016;9:71–81. doi:10.2147/JAA. S78049. eCollection 2016.
2. Bel EH, ten Brinke A. New Anti-Eosinophil Drugs for Asthma and COPD: Targeting the Trait CHEST 2017;152(6): 1276-1282.
3. Charakterystyka Produktu Leczniczego Benralizumab.
4. Kolbeck R et al. J Allergy Clin Immunol. 2010;125:1344-1353
5. Laviolette M et al. J Allergy Clin Immunol. 2013;132:1086-1096
6. Dagher R et al. International Eosinophil Society 10th Biennial Symposium, Gothenburg, Sweden, Friday, 21 July 2017
7. Chupp Gi wsp. Annals of Allergy, Asthma and Immunology 2019 doi: https://doi.org/10.1016/j.anai.2019.02.016.
8. O Quinn i wsp. Journal of Asthma and Allergy 2019:12 21–33
9. Menzies-Gow i wsp. Lancet Respir Med publlished online October 4, 2021 https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00352-0
10. Padilla-Galo et al. BMC Pulmonary Medicine (2020) 20:184
11. www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenia‑ministra‑zdrowia‑lista‑lekow‑refundowanych.

FASE/21/11/42_npr