Trendy, praktyka, pacjenci

RSV poza sezonem

Zebrane dane budzą niepokój, co do tego, jak sezon RSV będzie wyglądał w tym roku biorąc pod uwagę poprzedni sezon. W porównaniu do poprzednich lat, w okresie maj 2020 – marzec 2021, aktywność wirusa RS utrzymywała się na rekordowo niskim poziomie. Obniżenie aktywności można przypisać wprowadzonym w tamtym okresie obostrzeniom sanitarnym przeciwko SARS- CoV-2 1.

Sytuacja epidemiologiczna na świecie:

CDC (ang. Centers for Disease Control and Prevention) powiadomiło jednak o zwiększonej aktywności wirusa RS poza sezonem w południowej części Stanów Zjednoczonych. Pod koniec marca 2021 zaobserwowano znaczący wzrost w liczbie wykrywanych laboratoryjnie zakażeń RSV. Odnotowano wzrost aktywności RSV poza sezonem w Australii pod koniec 2020 r. i w RPA na początku 2021 r. Liczba przypadków pozostawała na niskim poziomie, w porównaniu do poprzednich lat 1.  Aktywność RSV zwiększyła się także wcześniej w 2021 r. w Japonii 2 oraz odnotowano wzrost liczby hospitalizacji wśród niemowląt we Francji poza sezonem 3.

Z powodu niewielkiej aktywności wirusa w miesiącach zimowych na przełomie 2020-2021, starsze niemowlęta i dzieci mogą być bardziej narażone na poważne powikłania wywołane wirusem RS w obecnym sezonie. Wynika to z braku ekspozycji na tego wirusa w ciągu ostatnich 15 miesięcy 1. Zebrane dane budzą niepokój, co do tego, jak sezon RSV 2021/2022 będzie wyglądał dla półkuli północnej, gdzie zaobserwowano skrócony sezon RSV w roku 2020 4.

Rekomendacje CDC dotyczące RSV w sezonie 2021/2022:

  • Lekarze i opiekunowie powinni być świadomi typowych objawów klinicznych wirusa RS w różnych grupach wiekowych.
  • Lekarze powinni rozważyć testowanie pacjentów, którzy posiadają negatywny test przeciwko SARS-CoV-2, a mają objawy ostrej niewydolności układu oddechowego, za pomocą testów RT-PCR na RSV.
  • Lekarze powinni zgłaszać potwierdzone laboratoryjnie przypadki RSV.
  • Pracownicy ochrony zdrowia i opiekunowie osób starszych i dzieci powinni unikać pojawiania się w pracy, gdy posiadają objawy choroby (nawet w przypadku negatywnego testu na SARS-CoV-2) 1.

1. Centers for Disease Control and Prevention, “Increased Interseasonal Respiratory Syncytial Virus (RSV) Activity in Parts of the Southern United States”, z dnia 6 września 2021. https://emergency.cdc.gov/han/2021/han00443.asp 
2. National Institute of Infectious Diseases. RSV Infection cases reported per sentinel weekly. Strona japońska. Z dnia 13.10.2021. https://www.niid.go.jp/niid/en/10/2096-weeklygraph/1661-21rsv.html
3. Bulletin épidémiologique bronchiolite, semaine 14: saison 2020-2021. Santé publique France, z dnia 13.10.2021. https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infectionsrespiratoires/bronchiolite/documents/bulletin-national/bulletin-epidemiologique-bronchiolite-semaine-14.-saison-2020-2021
4. Foley DA, Yeoh DK, Minney-Smith CA, et al. The Interseasonal Resurgence of Respiratory Syncytial Virus in Australian Children Following the Reduction of Coronavirus Disease 2019-Related Public Health Measures [published online ahead of print, 2021 Feb 17]. Clin Infect Dis. 2021; ciaa1906. doi:10.1093/cid/ciaa1906

SYNA/21/11/29_npr